ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Εάν προτιμάτε να εργάζεστε σε ατομικό επίπεδο, αυτό μπορεί να γίνει είτε διαδικτυακά είτε αυτοπροσώπως. Οι συνεδρίες λειτουργούν καλύτερα σε πακέτα τουλάχιστον 6 εβδομάδων και έως ενός έτους. Όσο μεγαλύτερη είναι η δέσμευση, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταμόρφωση και τα αποτελέσματα.

Πριν από οποιoδήποτε coaching agreement, το πρώτο βήμα είναι να κάνουμε μια κλήση ανακάλυψης (discovery call), κατά την οποία θα σας βοηθήσω να προσδιορίσετε:

 • Τις ανάγκες σας
 • Τα επιθυμητά αποτελέσματα
 • Την ιδανική εξατομικευμένη πορεία σας προς τα επιθυμητά αποτελέσματα

Αν υπάρχει καταλληλότητα στο να δουλέψουμε μαζί, αυτό το πρώτο βήμα λειτουργεί πολύ καλά, καθώς θέτει μια γερή βάση για τη δουλειά που θα ακολουθήσει.

Τα πακέτα που προσφέρονται είναι τα εξής:

1) Coaching sessions βασισμένες στη μεταμορφωτική κατανόηση των 3 Αρχών:

 • Εφάπαξ συνεδρίες
 • Πακέτο 6 ωρών
 • Πακέτο 12 ωρών

2) Breath work συνεδρίες που προσφέρονται είτε στα Αγγλικά είτε στα Ελληνικά (ορισμένες διατίθενται σε 9D)

 • Εφάπαξ συνεδρίες
 • Πακέτο 6 εβδομάδων
 • Πακέτο 12 εβδομάδων

3) All inclusive πρόγραμμα μεταμόρφωσης*

 • The first reset (6 εβδομάδες)
 • Getting good (12 εβδομάδες)
 • Supercharging (24 εβδομάδες)
 • Mastery (48 εβδομάδες)

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει:

 • Transformational 1-1 coaching sessions, εβδομαδιαία
 • Breath work journeys, εβδομαδιαία
 • Εκπαίδευση σε functional breathing 
 • Εκπαίδευση και εξάσκηση στο διαλογισμό
 • Ενεργειακές εργασίες
 • Εξατομικευμένα ηχητικά αρχεία διαλογισμού
 • Εβδομαδιαία challenges
 • Accountability για τους δείκτες προόδου
 • Ολιστικές συμβουλές για τη δημιουργία μιας ρουτίνας υψηλής απόδοσης

*Τα αποτελέσματα είναι εγγυημένα με βάση τους δείκτες προόδου που θα καθοριστούν και θα συμφωνηθούν από τον Πελάτη και την Coach στην αρχή κάθε προγράμματος.

elGreek